Nieuws

41 - 50 van 281 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 27 | 28 | 29 volgende › »|

 • Het vrouwenhart: Hoezo anders?

  Het vrouwenhart: Hoezo anders?

  HuisartsenService, 06 augustus 2019

  Als cardioloog met een bijzondere interesse in vrouwen en hart en -vaatziekten kunnen we in deze editie natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat vrouwenharten ‘anders’ zijn dan mannenharten. In de literatuur zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen een veelbesproken onderwerp. Afhankelijk van de bron berust dit verschil op de samenstelling van onze chromosomen, de afkomst van verschillende planeten of op het vermogen om kaart te lezen, in te parkeren of kleuren te zien. Op deze lijst mag nu ook de sterfte aan hart en vaatziekten worden opgetekend. Helaas overlijden er momenteel meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Zorgwekkend, omdat nog steeds veel mensen hart- en vaatziekten zien als een mannenkwaal. Ik houd me nu al zo’n 15 jaar bezig met de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om hart- en vaatziekten. Een belangrijke bevinding is dat het proces van aderverkalking vaak anders verloopt. Mannen hebben vaker obstructief coronairlijden met een inspannings- gebonden klachtenpatroon. Bij vrouwen is er vaak een diffuse atherosclerose over het gehele cardio(micro)vasculaire vaatbed. Dit kan leiden, tevens onder invloed van wisselende hormoonspiegels en stress, tot spasmen van de (kleine) kransslagaders met angina pectoris klachten als gevolg. Deze klachten zijn niet perse inspanningsgebonden, waardoor deze vrouwen al snel het label ‘atypische klachten’ krijgen. Na meer dan duizend vrouwen te hebben gezien en gehoord met vaatspastische angina pectoris kan ik je vertellen dat daar een heel ‘typisch’ klachtenpatroon bij hoort. Deze vrouwen klagen over druk op de borst of pijn tussen de schouderbladen vaak na inspanning of een stressvolle dag. Ze hebben het gevoel dat hun BH te strak zit, alsof ze in een harnas zitten en niet goed kunnen doorzuchten. Het afwijkende klachtenpatroon in combinatie met het vaak niet vinden van obstructief vaatlijden bij de cardioloog, zorgt voor een retour huisarts met ontslagdiagnose: klachten niet cardiaal, onderbehandeling, progressie van het (microvasculaire) atherosclerotisch proces, toename klachten en in het ergste geval ischemie met een dodelijke ritmestoornis tot gevolg. Door het niet onderkennen van een cardiaal probleem bij niet obstructief vaatlijden begint de vaak menopausale vrouw een zoektocht in het medisch circuit naar de oorzaak van haar klachten. Niet nodig; goede uitleg over de aard van de klachten, adequate preventieve therapie, bloeddrukbehandeling, ace-remmers en statines hebben een gunstig effect op het endotheel, evenals sporten en gezonde voeding waardoor klachten afnemen. In 2005 werd het eerste ‘Hart Alarm’ voor vrouwen afgegeven door de Nederlandse Hartstichting. We zijn nu bijna vijftien jaar verder. Vorige week zat ik bij een bijeenkomst met onze beroepsvereniging ZONMW en de Nederlandse Hartstichting om de richtlijnen aan te passen. Het is een lange weg. In de tussentijd probeer ik bewustzijn op dit gebied te vergroten door boeken te schrijven. Binnenkort sta ik in het theater met een interactieve vrouwenhartshow in De La Mar in Amsterdam. Komt allen, ook voor zorgprofessionals verplichte kost.    Janneke Wittekoek is cardiologe, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife Klinieken in Utrecht. Ze is gespecialiseerd in het vrouwenhart en biedt cardiologisch zorg altijd in combinatie met leefstijlbegeleiding. 

 • HARTZORG BIJ DE HUISARTS

  HARTZORG BIJ DE HUISARTS

  HuisartsenService, 23 juli 2019

  Van oudsher is het de cardioloog die de hartpatiënt behandelt. Echter, de afgelopen tien à vijftien jaar is steeds meer hartzorg naar de huisarts toegeschoven, dan wel getrokken. Anno 2019 zijn in het land diverse hybride samenwerkingsverbanden ontstaan, waarin huisartsen en hun zorgcentra een even grote rol hebben als specialisten in de ziekenhuizen en op die manier lijkt de hartzorg en ultieme tussenvorm gevonden te hebben, waar de patiënt het meest bij gebaat is.    Hoe dan ook zijn de tijden veranderd. Begin dit jaar maakte de Hartstichting bekend dat steeds minder Nederlanders komen te overlijden door hart- en vaatziekten. Het sterftecijfer is sinds 1980 met 70 procent gedaald voor mannen, bij vrouwen is dat 61 procent. In 2017 zijn ruim 38.000 Nederlanders overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Hier is het aantal vrouwen (20.000) hoger dan het aantal mannen (18.000), waarbij vrouwen gemiddeld vaker te kampen krijgen met een beroerte en hartfalen, waar mannen overlijden aan een acuut hartinfarct. 

 • Opinie Wolter Paans

  Opinie Wolter Paans

  HuisartsenService, 16 juli 2019

  Een vaste betrokkenheid van de verpleegkundig specialist bij toegepast wetenschappelijk onderzoek: een werklastverzwaring of juist een welkome verlichting?    Cardiologische kennis voortspruitend uit de wetenschap is al lang niet meer alleen ontstaan uit en bestemd voor cardiologen, (huis)artsen of onderzoekers. In toenemende mate zijn het ook andere zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, die onderzoek opzetten en er hun voordeel mee doen. Het levert onderzoeksresultaten op die ook steeds vaker praktisch inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt worden voor patiënten die, met hun directe naasten, dan ook steeds beter geïnformeerd worden over gevalideerde diagnostische mogelijkheden en betrouwbare interventies die beschikbaar zijn. 

 • Hartklepafwijkingen: gebruik uw stethoscoop

  Hartklepafwijkingen: gebruik uw stethoscoop

  HuisartsenService, 09 juli 2019

  In 2017 is de European Heart Valve Disease Awareness Survey verricht. Dit is een groot onderzoek naar de bekendheid van hartklepziekten onder 13.000 Europeanen van 60 jaar en ouder, waaronder 1002 Nederlanders.1 De bekendheid van hartklepafwijkingen was in de Nederlandse groep slechts 7,8%. Dit was beduidend lager dan de bekendheid van andere hartaandoeningen zoals hartritmestoornissen (38%) of hartinfarct (37%). 

 • HuisartsenService editie 02 | 2019

  HuisartsenService editie 02 | 2019

  HuisartsenService, 02 juli 2019

  Deze editie van HuisartsenService staat vol met interessante artikelen waarbij het menselijk ‘hart’ een centrale rol speelt. Onderwerpen zoals het gebruik van de stethoscoop bij hartklepafwijkingen (Dr. Peter Kievit), bewustwording voor aortaklepstenose (Raymond van den Busken) en cardiovasculair lijden bij familiale vetstofwisselingsziekten (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) worden behandeld. Verder zijn vaste columns van dr. Janneke Wittekoek, dr. Wolter Paans en Frans-Joseph Sinjorgo terug te lezen. 

 • Antibiotica-resistentie

  Antibiotica-resistentie

  HuisartsenService, 25 juni 2019

  Sommige problemen zijn grensoverschrijdend en daarom van internationaal belang. Voorbeelden zijn milieu en migratie, maar dus ook het beleid achter het voorschrijven en gebruiken van antibiotica. Waar Nederland het goede voorbeeld geeft, doen andere (Europese) landen het minder verstandig. In een artikel van NOS (18 juni, 2019) wordt het volgende aangegeven: “Antibiotica-resistentie is een levensbedreigend probleem. Op steeds meer plekken op de aarde zijn bacteriën niet meer gevoelig voor antibiotica. Het is één van de grote mondiale vraagstukken van deze tijd.”

 • Preventie voor betaalbare zorg

  Preventie voor betaalbare zorg

  HuisartsenService, 18 juni 2019

  Al vele jaren is ‘preventie’ een toverwoord in de eerstelijnszorg. En vooral in de (mogelijke) bekostiging daarvan. Want een patiënt die niet ziek wordt, zal op termijn ook geen beroep doen op de huisarts en al helemaal niet op de duurdere tweede-lijn. Maar de vraag blijft hoe hou je de patiëntenpopulatie gezond? Kost preventie wellicht niet meer dan het oplevert? En wie gaat dat bekostigen?    Het is tekenend dat de discussie over preventie vrij snel over kosten gaat. We zouden in de Westerse maatschappij een voorbeeld kunnen nemen aan de oorsprong van de Chinese geneeskunde. Niet zozeer het werken met kruiden of acupunctuur, maar de manier waarop reeds honderden jaren voor de start van onze jaartelling de Chinese geneeskunst op preventie en transparantie werd gebaseerd en financiële prikkels niet werden gegeven op basis van het aantal behandelingen dat werd uitgevoerd, maar voor de mate waarin hun patiëntenpopulatie gezond bleef. Inmiddels is dit systeem ook weer goeddeels omvergehaald, maar de gedachte is interessant. Want wat nou als dit ook voor de Nederlandse huisarts zou gelden? Zou de roep om preventie dan minder groot zijn omdat iedereen er toch al mee bezig was? Zouden huisartsen zich dan meer als coach (gaan) gedragen? Natuurlijk zal de financiële prikkel zoals deze er nu is niet in korte tijd worden omgedraaid. Daarvoor zit het volledige zorgstelsel nu te vast in een vrijwel niet te keren systeem. 

 • Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start

  Rijksoverheid, 12 juni 2019

  Onder de noemer “Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” gaat morgen de landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start. Zo’n 400 jeugdprofessionals gaan gelijktijdig op 41 verschillende locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk, te schrappen. Het uiteindelijke doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren.

 • Enquête Voedingscentrum voor de Huisarts

  Enquête Voedingscentrum voor de Huisarts

  Voedingscentrum, 04 juni 2019

  Het Voedingscentrum wil eventuele barrières bij de samenwerking tussen #huisarts en #diëtist, en de doorverwijzing bij bepaalde ziektebeelden in kaart brengen. Daarom zijn wij op zoek naar huisartsen en diëtisten die daarvoor enkele minuten willen investeren. Veel patiënten met gezondheidsproblemen zoals hypertensie, diabetes mellitus type 2 of hart- en vaatziekten zijn gebaat bij goed #voedingsadvies.

 • De Vrouwenhart Show - Interactief Theater college

  De Vrouwenhart Show - Interactief Theater college

  De La Mar Theater, 03 juni 2019

  Dr. Janneke Wittekoek presenteert: Nieuwste inzichten en tools voor preventie hart- en vaatziekten in interactief theatercollege Cardioloog dr. Janneke Wittekoek gaat het theater in met haar eigen interactieve theatercollege: De Vrouwenhart Show. Op 29 september 2019, Dress Red Day vindt de eerste show plaats in het DeLaMar Theater en daarna volgen er nog twee voorstellingen op 21 november 2019 en 16 januari 2020.

41 - 50 van 281 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 27 | 28 | 29 volgende › »|