Nieuws

41 - 50 van 275 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 26 | 27 | 28 volgende › »|

 • Preventie voor betaalbare zorg

  Preventie voor betaalbare zorg

  HuisartsenService, 18 juni 2019

  Al vele jaren is ‘preventie’ een toverwoord in de eerstelijnszorg. En vooral in de (mogelijke) bekostiging daarvan. Want een patiënt die niet ziek wordt, zal op termijn ook geen beroep doen op de huisarts en al helemaal niet op de duurdere tweede-lijn. Maar de vraag blijft hoe hou je de patiëntenpopulatie gezond? Kost preventie wellicht niet meer dan het oplevert? En wie gaat dat bekostigen?    Het is tekenend dat de discussie over preventie vrij snel over kosten gaat. We zouden in de Westerse maatschappij een voorbeeld kunnen nemen aan de oorsprong van de Chinese geneeskunde. Niet zozeer het werken met kruiden of acupunctuur, maar de manier waarop reeds honderden jaren voor de start van onze jaartelling de Chinese geneeskunst op preventie en transparantie werd gebaseerd en financiële prikkels niet werden gegeven op basis van het aantal behandelingen dat werd uitgevoerd, maar voor de mate waarin hun patiëntenpopulatie gezond bleef. Inmiddels is dit systeem ook weer goeddeels omvergehaald, maar de gedachte is interessant. Want wat nou als dit ook voor de Nederlandse huisarts zou gelden? Zou de roep om preventie dan minder groot zijn omdat iedereen er toch al mee bezig was? Zouden huisartsen zich dan meer als coach (gaan) gedragen? Natuurlijk zal de financiële prikkel zoals deze er nu is niet in korte tijd worden omgedraaid. Daarvoor zit het volledige zorgstelsel nu te vast in een vrijwel niet te keren systeem. 

 • Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start

  Rijksoverheid, 12 juni 2019

  Onder de noemer “Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” gaat morgen de landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start. Zo’n 400 jeugdprofessionals gaan gelijktijdig op 41 verschillende locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk, te schrappen. Het uiteindelijke doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren.

 • Enquête Voedingscentrum voor de Huisarts

  Enquête Voedingscentrum voor de Huisarts

  Voedingscentrum, 04 juni 2019

  Het Voedingscentrum wil eventuele barrières bij de samenwerking tussen #huisarts en #diëtist, en de doorverwijzing bij bepaalde ziektebeelden in kaart brengen. Daarom zijn wij op zoek naar huisartsen en diëtisten die daarvoor enkele minuten willen investeren. Veel patiënten met gezondheidsproblemen zoals hypertensie, diabetes mellitus type 2 of hart- en vaatziekten zijn gebaat bij goed #voedingsadvies.

 • De Vrouwenhart Show - Interactief Theater college

  De Vrouwenhart Show - Interactief Theater college

  De La Mar Theater, 03 juni 2019

  Dr. Janneke Wittekoek presenteert: Nieuwste inzichten en tools voor preventie hart- en vaatziekten in interactief theatercollege Cardioloog dr. Janneke Wittekoek gaat het theater in met haar eigen interactieve theatercollege: De Vrouwenhart Show. Op 29 september 2019, Dress Red Day vindt de eerste show plaats in het DeLaMar Theater en daarna volgen er nog twee voorstellingen op 21 november 2019 en 16 januari 2020.

 • Goede zorg vraagt om extra focus op samenwerking

  Goede zorg vraagt om extra focus op samenwerking

  HuisartsenService, 28 mei 2019

  De uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen en specialisten is vaak gebrekkig. Het is een typisch voorbeeld van hoe binnen de oceaan die zorg heet ieder op zijn eigen eiland lijkt te werken. En de patiënt? Die dobbert daar doorheen, in de hoop uiteindelijk heelhuids aan land te komen…   Goed, bovenstaand scenario gaat vrij kort door de bocht, maar feit is wel dat samenwerking op alle niveaus nog best een heet hangijzer blijft in de totale zorg. Niet alleen in de communicatie tussen eerste- en tweedelijn, maar ook tussen diverse eerstelijnszorgverleners, of zelfs binnen de eigen praktijk. Samenwerking is het afgelopen decennium belangrijker geworden dan ooit, maar op veel fronten wordt er nog altijd gewerkt alsof er niets veranderd is. Dat is dan ook een instinctief menselijke reactie. Als veranderingen (te) snel gaan, sluit je jezelf af. Zeker de huisartsen die nog gewend waren om alleen met een of twee assistenten samen te werken, zien zich geconfronteerd met een wereld waarin ze onderdeel zijn van een te managen team. Een team waarin assistenten en praktijkondersteuners werkzaam zijn, waarmee in steeds meer gevallen binnen een groepspraktijk gewerkt wordt en er dus samenwerkingsverbanden moeten ontstaan met de andere huisartsen in hetzelfde zorgcentrum, om nog maar te zwijgen over eventuele andere partijen onder hetzelfde dak, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, apotheken et cetera. Om op het gebied van ketenzorg te kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraars, moet je aansluiten bij een zorggroep, hetgeen ook weer overleg met de collega’s in die zorggroep met zich meebrengt. De kruisverbanden stapelen zich alleen maar op, ga er maar aanstaan.

 • Starterspakket beschikbaar voor patiënten met VTE.

  Bayer B.V., 27 mei 2019

  Vanaf 1 juni stelt Bayer het VTE-starterspakket beschikbaar voor patiënten met VTE. Om therapietrouw in de eerste weken, na diagnose van VTE, te verhogen en medicatiefouten te voorkomen komt Bayer met een VTE-starterspakket voor patiënten. Dit starterspakket zorgt ervoor dat uw patiënt zijn/haar medicatie op het juiste moment inneemt en dat de dosisaanpassing na 3 weken op een goede manier verloopt.1

 • Nederlandse Obesitas Kliniek biedt maagballon (Elipse) aan

  Obesitas Kliniek, 23 mei 2019

  Een effectieve manier om gewicht te verliezen is een maagballon. De Elipse ballon is om twee redenen uniek: er is geen endoscopie nodig en de ballon verdwijnt spontaan na 16 weken. Deze ballon wordt in pilvorm ingeslikt door de cliënt en - eenmaal in de maag - wordt deze opgevuld met vloeistof. Voor een periode van 16 weken zal deze ballon de maag vullen. In deze periode kan de cliënt minder eten en zal zij/hij, afhankelijk van het oorspronkelijke gewicht, ongeveer 50% van het overgewicht afvallen. Na deze periode van 16 weken zal de ballon spontaan leeglopen en via de normale weg, met de ontlasting, het lichaam verlaten. Het voordeel van deze behandeling is dat het laag invasief is (endoscopie niet nodig). De ballon kan poliklinisch worden ingebracht.

 • ‘Het vrouwenhart;
van protocol naar personalized medicine’

  ‘Het vrouwenhart;
van protocol naar personalized medicine’

  HuisartsenService, 21 mei 2019

  Hart- en vaatziekten zijn al jarenlang één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dit omdat de signalen niet altijd direct herkend worden door de vrouwen zelf, huisartsen en zelfs cardiologen. Daar moet verandering in komen, vindt cardioloog Janneke Wittekoek, die zich al jaren in het vrouwenhart heeft gespecialiseerd. HuisartsenService spreekt haar in haar HeartLife Kliniek in Utrecht. “In het stellen van de juiste diagnoses is nog veel winst te behalen en daardoor kunnen levens gered worden.”  De ontwikkeling van de zorg raast in moordend tempo voort. Gek genoeg blijven in die vaart der volkeren vrouwen met hartklachten achter. Dat komt onder meer omdat hun klachten vaak niet onderkend worden, zo stelt Wittekoek. Zowel bij artsen als door de patiënt zelf. “Historisch gezien waren het mannen die hartklachten kregen en met de bekende verschijnselen zoals een drukkend gevoel op de borst en een uitstralende pijn naar de armen bij de huisarts en cardioloog kwamen. Echter, de 24-uurs economie en het feit dat vrouwen ook risicogedrag zijn gaan vertonen, maakt dat hartklachten bij vrouwen nu net zo vaak voorkomen. Ze hebben last van kortademigheid, zijn moe en hebben pijn tussen de schouderbladen. Niet typisch klachten die met hartproblemen worden geassocieerd.”

 • Ode aan de POH!

  Ode aan de POH!

  HuisartsenService, 14 mei 2019

  Column: Dr. Janneke Wittekoek ‘De POH is een motivator, een inspirator en daarmee de leefstijlspecialist van morgen’  

 • Infiltreren games op succesvolle manier binnen in de gezondheidszorg?

  Infiltreren games op succesvolle manier binnen in de gezondheidszorg?

  HuisartsenService, 07 mei 2019

  In ons magazine HuisartsenService ging het eerder al over Quitty – Een game als hulpmiddel bij stoppen met roken. Hierbij werd Quitty geïntroduceerd als een nieuwe game voor tablet en telefoon; een veelbelovende aanvulling op de al bestaande stoppen-met-roken methodes. Recent kwam in het nieuws dat een game beter helpt bij het opsporen van alzheimer dan medische tests (NOS, 28 april). “Onderzoekers hebben maar een paar minuten nodig om de vroegste stadia van alzheimer bij iemand te herkennen als de proefpersoon de game Sea Hero Quest speelt. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS).” (NOS, 28 april)   Interessant is hoe gamification bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis of een kliniek ingezet kan worden om positieve gedragsverandering te bewerkstelligen. “Gamification is het toepassen van ‘gamedenken’ en gametechnieken in niet-game omgevingen” (Marketingfacts, 2013). Zou door middel van game-elementen een zorginstelling, in de vorm van het gebouw, indeling en interieur, kunnen bijdragen aan betere leefstijlen en/of het herstel van patiënten?  

41 - 50 van 275 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 26 | 27 | 28 volgende › »|