Nieuws

31 - 40 van 275 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 26 | 27 | 28 volgende › »|

 • Cardiovasculair lijden bij familiale vetstofwisselingsziekten

  Cardiovasculair lijden bij familiale vetstofwisselingsziekten

  HuisartsenService, 27 augustus 2019

  Samenwerking tussen eerste en tweede zorglijn   Familieleden van patiënten met prematuur vaatlijden, zoals in familiaire hypercholesterolemie (FH) kunnen zelf een verhoogd cardiovasculair risico hebben. LDL-cholesterolverlagende therapie geeft een langere levensverwachting. Het opsporen en behandelen van een afwijkend lipidenprofiel bij deze hoogrisico groep is een goed voorbeeld waar huisarts en medisch specialist samen een belangrijke rol kunnen vervullen. Helaas bestaat de indruk dat FH nog te weinig gediagnosticeerd wordt en niet afdoende behandeld wordt. Vroegdetectie is recent eenvoudiger geworden door de campagnes van Stichting LeeFH. Dit artikel beoogt achtergrond te geven en dit opnieuw onder de aandacht te brengen. 

 • Vraag naar hulp bij Stoppen met Roken explodeert

  AD, 19 augustus 2019

  De vraag naar serieuze hulp om te stoppen met roken, is in zes jaar tijd geëxplodeerd. Twaalf keer zoveel mensen als in 2012 riepen vorig jaar de hulp van hun zorgverzekeraar in om een cursus te volgen of medicatie te kunnen gebruiken tegen hun rookverslaving. Dat blijkt uit gegevens van drie grote verzekeraars. Ook het Trimbos Instituut ziet dat steeds meer rokers een poging doen om van hun verslaving af te komen.

 • Meer bewustwording creëren voor aortaklepstenose
om levens te redden

  Meer bewustwording creëren voor aortaklepstenose
om levens te redden

  HuisartsenService, 19 augustus 2019

  Door meer aandacht bij de huisarts voor patiënten met mogelijke aortaklepstenose, kunnen levens worden gered. Dat is kort door de bocht het uitgangspunt van de pilot die door Raymond van den Busken in samenwerking met HuisartsenService en echografist Ferry Koevoets is uitgerold in de regio Tilburg. Sterker nog, doordat de risicogroep accuraat in beeld is gebracht en deze in de huisartsenpraktijk goed is gescand, zijn gedurende de pilot daadwerkelijk levens gered. Van den Busken hoopt nu door te kunnen pakken.    Het idee van de pilot is even logisch als doeltreffend. Het gros van de patiënten met aortaklepstenose wordt bij toeval gediagnosticeerd, omdat een huisarts bij een controle hartgeruis constateert. Dat is doorgaans de reden dat een patiënt door de huisarts naar de cardioloog wordt doorgestuurd, die vervolgens een echo doet en de hartklep verder onderzoekt. “Er zit geen structuur achter, terwijl aortaklepstenose wel een groot probleem is”, aldus Van den Busken. “Het begint eigenlijk al met het feit dat Nederlandse huisartsen zelden met een stethoscoop naar het hart van hun patiënten luisteren, of deze überhaupt gebruiken. Ik hoor in gesprekken die we hebben regelmatig van huisartsen dat ze vinden dat het wel meevalt, in ieder geval bij zichzelf. Echter, binnen Europa staat de Nederlandse huisarts ergens onderaan op de ranglijst wat betreft het gebruik van de stethoscoop. Het idee achter onze pilot steunt voor een groot deel op een bredere bewustwording. Bewustwording bij de huisarts dat deze patiënten kan vinden en daarmee redden, maar ook bewustwording bij de patiënt, daar er nog veel onwetendheid is over de symptomen van een hartklepziekte.” 

 • Groeiend aantal online medicijnbestellingen

  Groeiend aantal online medicijnbestellingen

  HuisartsenService, 13 augustus 2019

  Een vijfde van de dagelijkse medicijngebruikers bestelt medicatie online. Daar bovenop verwacht een derde in de toekomst medicijnen online aan te gaan schaffen. De helft van de Nederlanders die dagelijks medicatie gebruikt, blijft terughoudend als het gaat om het digitaal plaatsen van orders. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.200 medicijngebruikers in Neder- land, in opdracht van PostNL. Een opvallende uitkomst is dat het vooral 65-plussers zijn die online bestellen en jongeren achterblijven. Gebrek aan vertrouwen in webshops (22 procent) en het gebrek aan persoonlijke informatie en advies (21,8 procent), zijn het meest genoemd als reden om niet online te bestellen.    Huub Zijlstra, sectormanager Health bij PostNL: “Het online bestellen en thuisbezorgen van medicatie en medische hulpmiddelen biedt een uitkomst voor mensen die slecht ter been zijn. Maken de meeste zorgbehoevenden nu vooral gebruik van de traditionele kanalen zoals de apotheek of de zorgwinkel, in de toekomst zal deze informatievoorziening volledig digitaal verlopen. Het ontwikkelen van een digitale infrastructuur in de zorg is daarbij van belang. Als de positieve ontwikkelingen op dat gebied doorzetten, verwachten we dat de online medicatiebestellingen met 30 procent zullen groeien de komende vijf tot tien jaar.” 

 • Het vrouwenhart: Hoezo anders?

  Het vrouwenhart: Hoezo anders?

  HuisartsenService, 06 augustus 2019

  Als cardioloog met een bijzondere interesse in vrouwen en hart en -vaatziekten kunnen we in deze editie natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat vrouwenharten ‘anders’ zijn dan mannenharten. In de literatuur zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen een veelbesproken onderwerp. Afhankelijk van de bron berust dit verschil op de samenstelling van onze chromosomen, de afkomst van verschillende planeten of op het vermogen om kaart te lezen, in te parkeren of kleuren te zien. Op deze lijst mag nu ook de sterfte aan hart en vaatziekten worden opgetekend. Helaas overlijden er momenteel meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Zorgwekkend, omdat nog steeds veel mensen hart- en vaatziekten zien als een mannenkwaal. Ik houd me nu al zo’n 15 jaar bezig met de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om hart- en vaatziekten. Een belangrijke bevinding is dat het proces van aderverkalking vaak anders verloopt. Mannen hebben vaker obstructief coronairlijden met een inspannings- gebonden klachtenpatroon. Bij vrouwen is er vaak een diffuse atherosclerose over het gehele cardio(micro)vasculaire vaatbed. Dit kan leiden, tevens onder invloed van wisselende hormoonspiegels en stress, tot spasmen van de (kleine) kransslagaders met angina pectoris klachten als gevolg. Deze klachten zijn niet perse inspanningsgebonden, waardoor deze vrouwen al snel het label ‘atypische klachten’ krijgen. Na meer dan duizend vrouwen te hebben gezien en gehoord met vaatspastische angina pectoris kan ik je vertellen dat daar een heel ‘typisch’ klachtenpatroon bij hoort. Deze vrouwen klagen over druk op de borst of pijn tussen de schouderbladen vaak na inspanning of een stressvolle dag. Ze hebben het gevoel dat hun BH te strak zit, alsof ze in een harnas zitten en niet goed kunnen doorzuchten. Het afwijkende klachtenpatroon in combinatie met het vaak niet vinden van obstructief vaatlijden bij de cardioloog, zorgt voor een retour huisarts met ontslagdiagnose: klachten niet cardiaal, onderbehandeling, progressie van het (microvasculaire) atherosclerotisch proces, toename klachten en in het ergste geval ischemie met een dodelijke ritmestoornis tot gevolg. Door het niet onderkennen van een cardiaal probleem bij niet obstructief vaatlijden begint de vaak menopausale vrouw een zoektocht in het medisch circuit naar de oorzaak van haar klachten. Niet nodig; goede uitleg over de aard van de klachten, adequate preventieve therapie, bloeddrukbehandeling, ace-remmers en statines hebben een gunstig effect op het endotheel, evenals sporten en gezonde voeding waardoor klachten afnemen. In 2005 werd het eerste ‘Hart Alarm’ voor vrouwen afgegeven door de Nederlandse Hartstichting. We zijn nu bijna vijftien jaar verder. Vorige week zat ik bij een bijeenkomst met onze beroepsvereniging ZONMW en de Nederlandse Hartstichting om de richtlijnen aan te passen. Het is een lange weg. In de tussentijd probeer ik bewustzijn op dit gebied te vergroten door boeken te schrijven. Binnenkort sta ik in het theater met een interactieve vrouwenhartshow in De La Mar in Amsterdam. Komt allen, ook voor zorgprofessionals verplichte kost.    Janneke Wittekoek is cardiologe, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife Klinieken in Utrecht. Ze is gespecialiseerd in het vrouwenhart en biedt cardiologisch zorg altijd in combinatie met leefstijlbegeleiding. 

 • HARTZORG BIJ DE HUISARTS

  HARTZORG BIJ DE HUISARTS

  HuisartsenService, 23 juli 2019

  Van oudsher is het de cardioloog die de hartpatiënt behandelt. Echter, de afgelopen tien à vijftien jaar is steeds meer hartzorg naar de huisarts toegeschoven, dan wel getrokken. Anno 2019 zijn in het land diverse hybride samenwerkingsverbanden ontstaan, waarin huisartsen en hun zorgcentra een even grote rol hebben als specialisten in de ziekenhuizen en op die manier lijkt de hartzorg en ultieme tussenvorm gevonden te hebben, waar de patiënt het meest bij gebaat is.    Hoe dan ook zijn de tijden veranderd. Begin dit jaar maakte de Hartstichting bekend dat steeds minder Nederlanders komen te overlijden door hart- en vaatziekten. Het sterftecijfer is sinds 1980 met 70 procent gedaald voor mannen, bij vrouwen is dat 61 procent. In 2017 zijn ruim 38.000 Nederlanders overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Hier is het aantal vrouwen (20.000) hoger dan het aantal mannen (18.000), waarbij vrouwen gemiddeld vaker te kampen krijgen met een beroerte en hartfalen, waar mannen overlijden aan een acuut hartinfarct. 

 • Opinie Wolter Paans

  Opinie Wolter Paans

  HuisartsenService, 16 juli 2019

  Een vaste betrokkenheid van de verpleegkundig specialist bij toegepast wetenschappelijk onderzoek: een werklastverzwaring of juist een welkome verlichting?    Cardiologische kennis voortspruitend uit de wetenschap is al lang niet meer alleen ontstaan uit en bestemd voor cardiologen, (huis)artsen of onderzoekers. In toenemende mate zijn het ook andere zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, die onderzoek opzetten en er hun voordeel mee doen. Het levert onderzoeksresultaten op die ook steeds vaker praktisch inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt worden voor patiënten die, met hun directe naasten, dan ook steeds beter geïnformeerd worden over gevalideerde diagnostische mogelijkheden en betrouwbare interventies die beschikbaar zijn. 

 • Hartklepafwijkingen: gebruik uw stethoscoop

  Hartklepafwijkingen: gebruik uw stethoscoop

  HuisartsenService, 09 juli 2019

  In 2017 is de European Heart Valve Disease Awareness Survey verricht. Dit is een groot onderzoek naar de bekendheid van hartklepziekten onder 13.000 Europeanen van 60 jaar en ouder, waaronder 1002 Nederlanders.1 De bekendheid van hartklepafwijkingen was in de Nederlandse groep slechts 7,8%. Dit was beduidend lager dan de bekendheid van andere hartaandoeningen zoals hartritmestoornissen (38%) of hartinfarct (37%). 

 • HuisartsenService editie 02 | 2019

  HuisartsenService editie 02 | 2019

  HuisartsenService, 02 juli 2019

  Deze editie van HuisartsenService staat vol met interessante artikelen waarbij het menselijk ‘hart’ een centrale rol speelt. Onderwerpen zoals het gebruik van de stethoscoop bij hartklepafwijkingen (Dr. Peter Kievit), bewustwording voor aortaklepstenose (Raymond van den Busken) en cardiovasculair lijden bij familiale vetstofwisselingsziekten (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) worden behandeld. Verder zijn vaste columns van dr. Janneke Wittekoek, dr. Wolter Paans en Frans-Joseph Sinjorgo terug te lezen. 

 • Antibiotica-resistentie

  Antibiotica-resistentie

  HuisartsenService, 25 juni 2019

  Sommige problemen zijn grensoverschrijdend en daarom van internationaal belang. Voorbeelden zijn milieu en migratie, maar dus ook het beleid achter het voorschrijven en gebruiken van antibiotica. Waar Nederland het goede voorbeeld geeft, doen andere (Europese) landen het minder verstandig. In een artikel van NOS (18 juni, 2019) wordt het volgende aangegeven: “Antibiotica-resistentie is een levensbedreigend probleem. Op steeds meer plekken op de aarde zijn bacteriën niet meer gevoelig voor antibiotica. Het is één van de grote mondiale vraagstukken van deze tijd.”

31 - 40 van 275 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 26 | 27 | 28 volgende › »|