Nieuws

221 - 230 van 254 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 volgende › »|

 • Lidmaatschap Huisartsenservice verdwijnt

  Lidmaatschap Huisartsenservice verdwijnt

  Huisartsenservice, 02 februari 2013

  Het lidmaatschap van de huisartsenservice zoals we die vanaf onze start hebben gehanteerd zal verdwijnen. Deze week zal onze vernieuwde web site online staan. Vanaf dan kunnen bezoekers van de site www.huisartsenservice.nl alle onderdelen van de site bezoeken.

 • Veroordeelde arts choqueert Kamerleden

  MedNet, 01 februari 2013

  Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Bouwmeester (PvdA) hebben donderdagavond aan de bel getrokken over een huisarts die twee keer is veroordeeld voor kinderporno en ontucht met patiënten, maar nog steeds staat ingeschreven als arts en dus aan het werk mag.

 • Ook KNMG ziet niets in CVZ-conceptrapport GGZ

  MedNet, 01 februari 2013

  De KNMG vindt het conceptrapport "Geneeskundige GGZ deel2", dat het CVZ heeft opgesteld, niet goed en weinig consistent. Conclusies in het rapport moeten volgens de artsenfederatie heroverwogen worden.

 • Combinatie bevacizumab-capecitabine beter voor oudere met darmkanker

  MedNet, 31 januari 2013

  Een combinatiebehandeling van bevacizumab en capecitabine zorgt bij patiënten met een gemetastaseerde colorectaalkanker die ouder zijn dan 70 jaar voor een verlenging van de algehele en progressievrije overleving met vier maanden en een halvering van de kans op ziekteverergering of overlijden. Dat blijkt uit een multicenter fase III studie die is gepresenteerd op het ASCO Gastrointestinal cancers Symposium in San Francisco.

 • Ziekenhuiszorg voor ouderen verbeterd

  MedNet, 31 januari 2013

  De ziekenhuiszorg voor (kwetsbare) ouderen is de afgelopen jaren verbeterd. Zo wordt er beter gescreend op ondervoeding en delier en is het behandelbeleid voor decubitus verbeterd. Dat staat in het rapport 'Het resultaat telt, ziekenhuizen 2011', van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Zorg moet op vier niveaus worden ingedeeld

  MedNet, 31 januari 2013

  Fundamentele veranderingen in de zorg worden tegengehouden door de sterke fragmentatie en de autonome cultuur binnen zorginstellingen. Ook wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van e-health. Dat staat in het visiedocument 'Het stormt in de polder-een anticiperende kijk op het zorglandschap', dat vanmiddag wordt gepresenteerd. De onderzoekers vinden dat de zorg op vier niveaus georganiseerd moet worden: van landelijke specialisatie tot zorg aan huis.

 • Medicijnen Pompe en Fabry blijven voorlopig vergoed

  MedNet, 30 januari 2013

  De medicijnen voor de ziekten van Pompe en Fabry blijven in 2013 vergoed vanuit het basispakket. Dit laat minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer weten in haar reactie op het CVZ advies over deze middelen. Ze neemt hiermee dit deel van het CVZ advies over.

 • Verband tussen blaaskatheter en overlijden

  MedNet, 30 januari 2013

  De risico"s van een inwendige blaaskatheter worden onderschat. Dat stelt geriater Sophia de Rooij van het AMC. Acuut opgenomen ouderen die een blaaskatheter krijgen lopen tweemaal zoveel kans om binnen een jaar te overlijden als hun "gewoon" plassende lotgenoten.

 • "Ziekenhuizen niet blij met sommige onderdelen e-health"

  MedNet, 30 januari 2013

  ?Ziekenhuizen zijn niet blij met sommige onderdelen van e-health, zoals het op afstand 24 uur per dag monitoren van chronisch zieke patiënten. Dat kost de ziekenhuizen omzet.? Dit zei Wim de Ridder, hoogleraar toekomstverkenning en toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente onlangs in het radioprogramma OBA-Live.

 • Huisartsen Amsterdam willen geen landelijk elektronisch patiëntendossier

  MedNet, 30 januari 2013

  Huisartsenkring Amsterdam (HKA) geeft volgende week tijdens de Ledenraad van de LHV geen goedkeuring aan het convenant "Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2013-2016". Doorslaggevend hierin is onduidelijkheid over de veiligheid van het systeem, ook op langere termijn.

221 - 230 van 254 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 volgende › »|