Nieuws

181 - 190 van 245 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 18 | 19 | 20 | ... | 23 | 24 | 25 volgende › »|

 • Wijzigingen basispakket per 1 januari 2014

  Min VWS, 18 juni 2013

  Per 1 januari 2014 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft de voorwaardelijke toelating van twee nieuwe behandelingen, een wijziging in de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg en een wijziging in de bekostiging van twee soorten medische hulpmiddelen. Er verdwijnen volgend jaar geen behandelingen of hulpmiddelen uit het pakket. 

 • Televisie campagne tegen ouderen mishandeling

  Televisie campagne tegen ouderen mishandeling

  Min VWS, 13 juni 2013

  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start een televisiecampagne tegen ouderenmishandeling. Ook presenteert hij een nieuwe voorlichtingsfilm over dit onderwerp tijdens het congres 'Aanpak Ouderenmishandeling' van de gemeente Den Haag. Professionals en vrijwilligers die met ouderen werken kunnen met de film leren hoe ze mishandeling beter kunnen herkennen en in actie kunnen komen. De nieuwe televisiecampagne en de voorlichtings-DVD zijn allebei onderdeel van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van de staatssecretaris. 

 • Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek verschenen

  KNMG, 13 juni 2013

  Artsenfederatie KNMG publiceert vandaag de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek. De richtlijn is bedoeld voor aanbieders en uitvoerders van preventief medisch onderzoek. Kernpunten in de richtlijn zijn dat het bij preventief medisch onderzoek (PMO) moet gaan om een ?gerichte opsporing?, waarbij het nut van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen. 

 • Juni editie Magazine HuisartsenService

  Juni editie Magazine HuisartsenService

  , 10 juni 2013

  28 Juni verschijnt ons magazine. Het thema is multimedia. Hierin komen een aantal mooie artikelen. Zo kunt u onder andere lezen over beeldcommunicatie , e-health en multidisciplinaire samenwerking. Ook staan er 2 artikelen in over het Beeldhorloge en Muziekids. Het wordt een afwisselende editie.

 • Minister Schippers reageert positief op rapporten farmacie

  Min VWS, 30 mei 2013

  Het Nederlandse systeem van farmacie zit goed in elkaar. De toegang tot zorg voor patiënten is geborgd, de kwaliteit is goed en er is een gezamenlijke visie hoe de toekomst er uit moet zien. Dat waren de belangrijkste conclusies uit het rapport van de verkenners Extramurale Farmacie en de marktscan farmacie 2012 van de NZa. Wel constateren beide partijen knelpunten in onder andere contractering, het preferentiebeleid van zorgverzekeraars en medicatieoverdracht. Gisteren stuurde minister Schippers haar reactie op beide stukken naar de Tweede Kamer.  

 • Risico op leverbeschadiging bij gebruik van Samsca

  CBG-MEB, 23 mei 2013

  Bij gebruik van tolvaptan (Samsca) zijn in een klinisch onderzoek naar gebruik bij autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD), gevallen gemeld van nierbeschadigingen. In het onderzoek werd tolvaptan in hogere doses toegediend dan die voor de goedgekeurde indicatie. Het geneesmiddel is in Europa niet geregistreerd voor de behandeling van ADPKD. Omdat het risico op verhoogde leverfunctietestwaarden niet kan worden uitgesloten bij het gebruik van tolvaptan binnen de goedgekeurde indicatie, wordt nu gewaarschuwd voor een mogelijk risico op leverbeschadiging en de behandeling van patiënten die symptomen en tekenen van leverbeschadiging melden. 

 • Geestelijke Gezondheidszorg meer op de juiste plek; dichtbij en niet zwaarder dan noodzakelijk.

  Min VWS, 17 mei 2013

  Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een fundamentele verandering van de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voorstelt. Zo krijgt de huisarts in haar plannen betere ondersteuning voor mensen met psychische problematiek en wordt er ingezet op een sterke en kwalitatief goede ?Generalistische Basis GGZ?. Binnen deze basis GGZ kunnen mensen die nu nog onnodig gebruik maken van specialistische zorg straks dichter bij huis en minder zwaar behandeld worden. 

 • Gezocht : Pilot Praktijken

  Huisartsenservice, 16 mei 2013

  Wij zijn op zoek naar huisartsenpraktijken die deel willen nemen aan diverse pilot projecten, o.a. op het gebied van COPD, ASTMA, Diabetes en CVRM. Neem contact op via telefoon of email als u interesse heeft.

 • Arts mag niet meewerken aan dwangvoeding

  KNMG, 15 mei 2013

  Artsen moeten de wens van een patiënt respecteren. Ook als die besluit om in honger- of dorststaking te gaan. ?De arts is geen verlengde arm van de overheid om mensen te dwingen hun protest op te geven.?Dit zei Rutger Jan van de Gaag (voorzitter artsenfederatie KNMG) afgelopen zaterdag in een reportage van Nieuwsuur.  

 • Risico op toxische epidermale necrolyse (TEN) bij gebruik van Incivo

  CBG-MEB, 01 mei 2013

  Bij een behandeling met telaprevir (Incivo) in combinatie met peginterferon en ribavirine zijn twee gevallen gemeld van toxische epidermale necrolyse (TEN) waaronder één geval met fatale afloop. TEN behoort tot de ernstige bijwerkingen met betrekking tot de huid en was voorheen nooit eerder gemeld voor telaprevir. 

181 - 190 van 245 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 18 | 19 | 20 | ... | 23 | 24 | 25 volgende › »|