Nieuws

171 - 180 van 227 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 17 | 18 | 19 | ... | 21 | 22 | 23 volgende › »|

 • Arts mag niet meewerken aan dwangvoeding

  KNMG, 15 mei 2013

  Artsen moeten de wens van een patiënt respecteren. Ook als die besluit om in honger- of dorststaking te gaan. ?De arts is geen verlengde arm van de overheid om mensen te dwingen hun protest op te geven.?Dit zei Rutger Jan van de Gaag (voorzitter artsenfederatie KNMG) afgelopen zaterdag in een reportage van Nieuwsuur.  

 • Risico op toxische epidermale necrolyse (TEN) bij gebruik van Incivo

  CBG-MEB, 01 mei 2013

  Bij een behandeling met telaprevir (Incivo) in combinatie met peginterferon en ribavirine zijn twee gevallen gemeld van toxische epidermale necrolyse (TEN) waaronder één geval met fatale afloop. TEN behoort tot de ernstige bijwerkingen met betrekking tot de huid en was voorheen nooit eerder gemeld voor telaprevir. 

 • Minister Schippers gaat veelbelovende zorginitiatieven intensief volgen

  Min VWS, 24 april 2013

  In de zorg ontstaan veel initiatieven die tot doel hebben de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de kosten te verlagen en de zorg in de buurt beter te organiseren. Om dit innovatieve klimaat te ondersteunen heeft minister Schippers 15 initiatieven geselecteerd die zij de komende jaren actief gaat volgen en waar mogelijk ondersteunen. De bevindingen uit deze initiatieven kunnen gebruikt worden in de vorming van nieuw beleid.  

 • Meer dan 80.000 mensen met diabetes in Nederland; toename fors

  RIVM, 18 april 2013

  Ruim 800.000 mensen in Nederland zijn met diabetes bekend bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van het RIVM op 1 januari 2011. Daarnaast laat het onderzoek zien dat er in het jaar 2011 87.000 nieuwe mensen met diabetes bij komen. Het aantal mensen met diabetes neemt sinds 2000 fors toe. Bij mannen is het aantal verdubbeld, bij vrouwen is er een toename van 65 procent. 

 • Principeakkoord CAO Huisartsenzorg bereikt

  LHV, 17 april 2013

  Werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO Huisartsenzorg. De nieuwe CAO gaat gelden van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en is van toepassing op alle werknemers in de huisartsenzorg (met uitzondering van directieleden, huisartsen, huisartsen in opleiding en stagiaires). 

 • MabThera kan in zeer zeldzame gevallen aanleiding geven tot ernstige huidreacties

  CBG-MEB, 15 april 2013

  Bij het gebruik van het middel rituximab (MabThera) bij patiënten met auto-immuunziekten zijn zeer zeldzame ernstige huidreacties, zoals toxische epidermale necrolyse (TEN) en Stevens-Johnson-syndroom (SJS), gemeld. Eén van de meldingen was fataal. Bij patiënten met hematologische aandoeningen (aandoeningen van het bloed) zijn zeer zeldzame ernstige bulleuze huidreacties, waaronder fatale gevallen van TEN gemeld. Deze informatie was al aangegeven in de productinformatie van rituximab. Wanneer deze ernstige huidreacties optreden bij het gebruik van rituximab moet de behandeling permanent worden gestaakt. 

 • Kinderen een risicogroep bij serumcalcium verlagend geneesmiddel Mimpara

  CBG-MEB, 09 april 2013

  Bij het gebruik van het middel cinacalet (Mimpara) is in een klinische studie bij kinderen een patiënt met ernstige hypocalciëmie (verlaagd calciumgehalte) overleden. Cinacalet is uitsluitend voor gebruik bij volwassenen geregistreerd. Voorschrijvers worden eraan herinnerd dat patiënten zorgvuldig moeten worden gecontroleerd op het optreden van hypocalciëmie, omdat cinacalcet het serumcalcium verlaagt.    

 • Risico op afstoting transplantaat na snelle afbouw corticosteroïden bij gebruik Nulojix

  CBG-MEB, 08 april 2013

  Bij het gebruik van het middel belatacept (Nulojix) zijn spontane meldingen gedaan van acute transplantaatafstoting wanneer corticosteroïden snel werden afgebouwd bij patiënten met een hoog immunologisch risico op acute afstoting. Het wordt aanbevolen om het geleidelijk afbouwen van corticosteroïden voorzichtig door te voeren, vooral bij patiënten met 4 tot 6 HLA (humaan leukocytenantigeen)-mismatches. De productinformatie (bijsluiter en SmPC) zal worden aangevuld met een waarschuwing met betrekking tot het snel afbouwen van corticosteroïden bij patiënten met een hoog immunologisch risico en informatie over de gebruikte doseringen corticosteroïden in de registratiestudies van belatacept. 

 • Veiligheidswaaarschuwing voor afvallers en sporters: Slik geen Lomax

  NVWA, 05 april 2013

  Artsen met vragen over de behandeling van personen die Iomax hebben ingenomen, kunnen 24 uur per dag contact opnemen met het NVIC via (030) 274 88 88 (dit nummer is uitsluitend voor professionele hulpverleners).   

 • Extra geld voor onderzoek naar dementie

  Ministerie VWS, 04 april 2013

  Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten de schouders onder de strijd tegen dementie. De bewindspersonen investeren de komende 4 jaar ? 32,5 miljoen in het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de hersenaandoening. 

171 - 180 van 227 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 17 | 18 | 19 | ... | 21 | 22 | 23 volgende › »|