Nieuws

151 - 160 van 198 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende › »|

 • Extra geld voor onderzoek naar dementie

  Ministerie VWS, 04 april 2013

  Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zetten de schouders onder de strijd tegen dementie. De bewindspersonen investeren de komende 4 jaar ? 32,5 miljoen in het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de hersenaandoening. 

 • Personeel en de Huisartsenpraktijk

  , 28 maart 2013

  Binnen een huisartsenpraktijk is het personeelsbestand doorgaans relatief klein. Desalniettemin komt de nadruk in de bedrijfsvoering meer en meer te liggen op de omgang met en de inzet van het zorgpersoneel. Juist vanwege de relatieve kleinschaligheid van de huisartsenpraktijk als bedrijf, kan dat een struikelblok vormen voor sommige huisartsen.

 • Nieuwe geneesmiddelen en indicaties in maart 2013

  CBG-MEB, 27 maart 2013

  De ?Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ? heeft in haar maandelijkse vergadering de onderstaande adviezen gegeven aan de Europese Commissie. De CHMP is het wetenschappelijke comité van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het CBG is vertegenwoordigd. 

 • Morfinesulfaat tabletten ? snelwerkende morfinesulfaat tabletten weer beschikbaar voor Nederlandse markt.

  KNMP / Farmanco, 08 maart 2013

  De KNMP meldt op haar website Farmanco.nl dat snelwerkende tabletten morfinesulfaat 10 en 20 mg weer beschikbaar zijn. Morfinesulfaat snelwerkende tabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van ernstige pijn die acute behandeling met opioïden noodzakelijk maakt. Het middel, merknaam Sevredol®, was op 15 oktober 2005 om economische redenen door de leverancier uit de handel genomen. Tot 4 januari 2013 was in Nederland geen handelspreparaat met dezelfde samenstelling in dezelfde farmaceutische vorm verkrijgbaar. Leverancier Sandoz heeft op 4 januari 2013 nieuw in het assortiment opgenomen: Morfinesulfaat Sandoz 10 mg tabletten Morfinesulfaat Sandoz 20 mg tabletten

 • Breed convenant tegen fraude in zorg

  rijksoverheid, 07 maart 2013

  Negen partijen hebben onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een breed convenant tegen zorgfraude getekend. Fraude zet de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg onder druk en dient daarom bestreden te worden.  Naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Belastingdienst, Openbaar Ministerie (OM) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hun handtekening gezet. 

 • Mogelijk meer sterfgevallen pil

  NOS nieuws, 05 maart 2013

  Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn nog eens dertien meldingen binnengekomen over vrouwen die mogelijk zijn overleden door het gebruik van hun anticonceptiepil. De meldingen komen bovenop de elf gevallen die mogelijk overleden zijn  door de Diane-35 pil. Het gaat om de zogenoemde derde- en vierde- generatie anticonceptiepillen. Dat heeft het bijwerkingencentrum Lareb gemeld. De sterfgevallen deden zich voor tussen 1996 en eind vorig jaar. In twaalf gevallen ging het om trombose of embolie. In één geval is de doodsoorzaak niet duidelijk. Eerder werd al bekend dat 11 gebruiksters van de Diane-35-pil overleden zijn en dat er mogelijk een verband bestaat tussen hun dood en het gebruik van die pil. 

 • Europees onderzoek zorgfinanciering/kwaliteit van zorg:doe mee

  KNMG, 20 februari 2013

  Hoe kijken artsen in Europa aan tegen verschillende financieringsmodellen in de zorg? En welke invloed hebben deze modellen op het kunnen leveren van kwaliteit van zorg? U kunt tot 28 februari uw mening geven via een korte vragenlijst. De Europese Commissie onderzoekt hoe artsen ....... 

 • Extra waarborgen veiligheid van meldingen

  IGZ, 20 februari 2013

  Melders, of dat nu patiënten, instellingen of anderen zijn, moeten er op kunnen vertrouwen dat hun melding veilig is. Het melden van calamiteiten (voor instellingen is dit wettelijk verplicht) is belangrijk voor het toezicht op de veiligheid en kwaliteit van zorg.    

 • Nieuwe kliniek voor gevaarlijke vorm van TBC

  nu.nl, 18 februari 2013

  Het Universitair Medisch Centrum Groningen ( UMCG) neemt begin maart de nieuwe TBC-kliniek in Haren in gebruik. In  het bijzondere centrum, het enige in zijn soort in Nederland, kunnen meer patiënten met een resistente of besmettelijke vrom van tuberculose op een betere manier worden opgevangen.

 • Samenwerking huisartsen en apothekers verbeterd

  IVM, 15 februari 2013

  De samenwerking tussen huisartsen en apothekers in het farmacotherapie overleg (FTO) is verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM peilde het niveau in 2011 van bijna 500 FTO-groepen en concludeerde dat er beter overleg is en dat er meer concrete afspraken worden gemaakt en ook getoetst. Bij 40% van de groepen is nog verbetering van de kwaliteit van het overleg mogelijk. Goed overleg bevordert een goed, veilig en ook betaalbaar medicijngebruik. 

151 - 160 van 198 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 volgende › »|