Nieuws

1 - 10 van 117 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 10 | 11 | 12 volgende › »|

 • Nieuwe editie Magazine vandaag online te lezen

  HuisartsenService, 07 april 2014

  De nieuwste editie van ons magazine HuisartsenService staat vanaf vandaag online op deze website. Het thema is Efficiency. De vertrouwde rubrieken komen terug, en veel inhoudelijke artikelen/ interviews. Onder andere : -Interview met Steven Rooks over gezondheid en sport - Verantwoord medicijn gebruik bij ADHD -Het belang van e-health -MyDiagnostick -Point of Care in de HuisartsenPraktijk

 • Principeakkoord voor cao huisartsenzorg 2014 - 2015 bereikt

  LHV, 02 april 2014

  Donderdag 27 maart 2014 hebben partijen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 maart 2015. Werknemerspartijen NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen. De werknemers in de huisartsenzorg gaan er per 1 januari 2014 1 procent op vooruit. Ook de eindejaarsuitkering wordt met 1 procent structureel verhoogd naar in totaal 6 procent. Eveneens is afgesproken dat met ingang van schooljaar 2014/2015 de stagevergoeding wordt verhoogd naar € 150,- bruto per maand, mits de financiën van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg dit toelaten. 

 • Hugo Hurts nieuwe directeur/secretaris College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  CBG-MEB, 20 maart 2014

  Per 1 juni 2014 is de heer drs. H.R. (Hugo) Hurts (59) benoemd tot directeur/secretaris van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Op dit moment is de heer Hurts directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij is econoom en vervulde eerder verschillende functies bij het ministerie van VWS, waaronder de functie van directeur Zorgverzekeringen. 

 • Speciaal instrument waardevol bij verdachte plekjes

  Nu.nl, 11 maart 2014

  De dermatoscoop, een soort vergrootglas, is voor huisartsen een waardevol instrument voor het onderzoeken van verdachte plekjes. Het leidt tot minder doorverwijzingen en minder onnodig weggesneden plekjes.  

 • Kwaliteitsnorm tolkgebruik: hulp bij keus voor professionele tolk

  KNMG, 10 maart 2014

  De kwaliteitsnorm is opgesteld door diverse zorgpartijen en patiënten- en cliëntenorganisaties*. Deze norm helpt hulpverleners om een zorgvuldige afweging te maken over de inzet van professionele tolken. Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De vandaag gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg, biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus.  

 • PRAC beveelt aanscherping van de productinformatie van domperidon aan

  CBG-MEB, 07 maart 2014

  De balans tussen werkzaamheid en risico’s voor het geneesmiddel domperidon blijft positief - mits er een aantal beperkingen in gebruik en voorzorgsmaatregelen om de risico’s te verminderen, worden genomen, zo luidt de aanbeveling van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is vertegenwoordigd in de PRAC. 

 • Standpunt NHG voorschrijven Ranbaxy

  NHG, 30 januari 2014

  Het NHG is voorstander van het generiek voorschrijven van geneesmiddelen. Het vertrouwen van patiënten in de effectiviteit en veiligheid van hun geneesmiddelen is essentieel voor een goede therapietrouw. Als patiënten aangeven geen vertrouwen in hun medicatie te hebben omdat die van Ranbaxy afkomstig is, adviseert het NHG om contact op te nemen met apotheek of zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben aangegeven dat er alternatieve middelen beschikbaar zijn. 

 • Generieke industrie kan tekorten Ranbaxy slechts enkele weken opvangen

  Bogin, 28 januari 2014

  Naar aanleiding van het importverbod op Ranbaxy geneesmiddelen en grondstoffen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen de Bogin-leden (Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland) het dreigend tekort aan geneesmiddelen op korte termijn oplossen. Maar door het preferentiebeleid hebben fabrikanten die niet preferent zijn bij de zorgverzekeraars hooguit genoeg voorraad voor een aantal weken, zoals van cholesterolremmer atorvastatine. Om ook op lange termijn de continuïteit te garanderen, wil Bogin de discussie aangaan met de overheid en zorgverzekeraars over het falende preferentiebeleid. Bogin is niet tegen prijspreferentie, maar wel tegen labelpreferentie zoals nu, waarbij een zorgverzekeraar één fabrikant aanwijst die een geneesmiddel mag leveren. De kans bestaat dat verzekeraars, als de tekorten zijn opgelost, het preferentiebeleid weer gaan voeren, waardoor de fabrikanten die nu te hulp schieten, met voorraden blijven zitten die niet afgenomen worden. 

 • Start herbeoordeling noodanticonceptiemiddelen

  CBG-MEB, 24 januari 2014

  Er komt op Europees niveau een herbeoordeling van alle noodanticonceptiemiddelen om te beoordelen in hoeverre een hoger lichaamsgewicht en body mass index (BMI) invloed hebben op de werkzaamheid bij het voorkomen van een ongewenste zwangerschap na onbeschermd seksueel verkeer of bij falen van de gebruikte anticonceptie. 

 • Eerste resultaten verscherpt toezicht CIZ mandaat

  CIZ, 21 januari 2014

  Per 1 januari jl. zijn van 23 zorgaanbieders in het land de mandaatrechten afgenomen. Zij mogen niet langer nieuwe indicatiebesluiten nemen. Dit is het eerste resultaat van het verscherpte toezicht dat het CIZ uitvoert op de indicatiestelling via taakmandaat. Het verscherpte toezicht moet upcoding in de zorg tegengaan. Upcoding door zorgaanbieders is de zorgbehoefte van de cliënt ernstiger voorstellen dan in de realiteit het geval is.   

1 - 10 van 117 ‹ vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 10 | 11 | 12 volgende › »|