Nieuws

‹ vorige Terug naar lijst ^ volgende ›

  • Opleiding doktersassistent

    OSG, 21 februari 2018

    In mei 2018 start OSG met MBO-4 opleiding tot doktersassistent (volgens de derde leerweg). OSG heeft hiervoor met een team van deskundigen de compacte opleiding Doktersassistent ontwikkeld, waardoor het diploma binnen één jaar kan worden behaald. Dit diploma is erkend door het Ministerie van OCW.   De opleiding tot doktersassistent is vooral bedoeld voor gemotiveerde volwassenen die voor het mooie en verantwoordelijke beroep doktersassistent kiezen. Er is een dag- en een avond opleiding: één dag of twee avonden contactonderwijs per week aangevuld met thuisstudie en stagedagen. Naast de theorie staan bij deze opleiding doktersassistent praktijk en het leren van vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn, centraal. Er wordt gewerkt met docenten die nog dagelijks in de praktijk actief zijn.    

Waarom opleiding Doktersassistent bij OSG

• OSG is een gerenommeerd opleidingsinstituut binnen de geneeskunde

• Opleidingskosten voor de opleiding Doktersassistent zijn inclusief cursusmateriaal, stagebegeleiding, examengeld en training

• OSG kent een breed netwerk van huisartsen en heeft ervaren docenten met actuele praktijkervaringLeerdoelen

 

Het ontwikkelen, beheersen en uitvoeren van kerntaken, werkprocessen en competenties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functie doktersassistent. Het beroep doktersassistent heeft een aantal kerntaken, dit zijn kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Daaruit kan worden afgeleid welke eisen er in het beroep worden gesteld. Bij elke kerntaak worden werkprocessen beschreven die iemand als startende beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. Een werkproces is een bundeling van beroepshandelingen: het heeft een begin en een eind en leidt tot een resultaat. Voor het goed uitvoeren van de werkprocessen heeft u bepaalde competenties nodig. De doktersassistent dient deze te beheersen.

Doel (groep)

Doel

De opleiding leidt op tot doktersassistenten (niveau 4) door het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn.

 

Doelgroep

Gemotiveerde volwassenen met minimaal VMBO-T/MAVO-D met Engels of vergelijkbare opleiding. De opleiding Doktersassistent is zeer geschikt voor personen die bijvoorbeeld al werkzaam zijn in de zorg en zich willen laten omscholen.

Cursusduur , toelatingseisen en kosten

Cursusduur

De duur van de opleiding Doktersassistent bedraagt 1 jaar. Bijscholingsmogelijkheden op het gebied van BLS, triage etc. worden nadien via OSG aangeboden.

 

Toelatingseisen

VMBO-T / MAVO-D met Engels of een vergelijkbaar niveau. Een wel of niet vergelijkbaar niveau bepaalt OSG na een gesprek met de kandidaat. In dit gesprek komen aan de orde: motivatie, beschikbare tijd en algemene kennis.

 

Certificering

Erkend MBO-4 diploma Doktersassistent

 

Kosten

De totaalprijs voor deze zeer complete opleiding bedraagt € 4.950. Dit is inclusief alle aan de opleiding verbonden kosten, zoals lesgeld, boeken, BLS/AED, examens, lunches, koffie, thee, etc. De opleidingskosten zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar

Inschrijven opleiding Doktersassistent

Hier de link naar  de website van OSG voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven.

Meer informatie en inschrijven via website OSG