Nieuws

‹ vorige Terug naar lijst ^ volgende ›

  • Evolutie van het FTO

    Evolutie van het FTO

    HuisartsenService, 03 december 2019

    Het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) is een bewezen effectieve manier om de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen te bevorderen. Het FTO is rond 1980 ontstaan met als doel om huisartsen en apothekers samen afspraken te laten maken over geneesmiddelkeuzes. Eind jaren ’80 is met stimulans van het ministerie het FTO verder opgezet en uitgebreid. Inmiddels zijn er in Nederland naar schatting zo’n 850 FTO-groepen actief. 

FTO-groepen scoren aantoonbaar beter

Goed functionerende FTO-groepen scoren aantoonbaar beter op het gepast voorschrijven van geneesmiddelen. Daarom stimuleert het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) al 25 jaar het onafhankelijk FTO in Nederland. In de beginjaren was dit vooral door de groepen in het land op te zetten en te begeleiden, inmiddels met name door het aanbieden van onafhankelijke modules en casuïstiek via de website www.ivm.nl. Anno 2019 heeft het IVM over ruim 90 verschillende onderwerpen materialen beschikbaar. De materialen bieden een kant-en-klare voorbereiding voor het FTO, met instructies om voorschrijfcijfers te evalueren, kennistoetsen om de actualiteit onder de aandacht te brengen, casuïstiek om het eigen beleid te bespreken en voorbeeldafspraken om met elkaar tot een concrete verbetering van het farmacotherapeutisch beleid te komen. Financiering vanuit het ministerie van VWS en onafhankelijkheid van de farmaceutische industrie garandeert de kwaliteit en objectiviteit van de materialen. 

Het FTO staat niet stil

Het FTO staat niet stil. Waar veel van de materialen direct gebaseerd zijn op (NHG-)richtlijnen, komen ook andere onderwerpen steeds meer in zwang. Overkoepelende thema’s zoals generieke substitutie, herhaalreceptuur, geneesmiddelen in het milieu en geneesmiddelen en voedingssupplementen, lenen zich ook voor kritische beschouwing in het FTO. Een andere recente ontwikkeling is het betrekken van andere specialismen in het FTO. Doordat ouderen steeds langer thuis wonen, krijgt bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde een grotere (consulterende) rol in de eerstelijn. Nieuwe FTO-materialen zoals ‘Probleemgedrag bij dementie’ spelen in op deze nieuwe trends. 

FTO al meer dan 30 jaar springlevend

Tot slot kan het FTO ook gebruikt worden voor de implementatie van nieuwe interventies. Een voorbeeld is een samenwerking tussen IVM, Trimbos-instituut en Leids Universitair Medisch Centrum, waarbij een strategie wordt ontwikkeld die rokers vanuit de huisartsenpraktijk actief verbindt met stopondersteuning in de regio. FTO-groepen die aandacht willen besteden aan nieuwe geneesmiddelen, kunnen hiervoor contact opnemen met het IVM. Vanuit het project MedicijnBalans (www.medicijnbalans.nl) is er ruimte om tijdens het FTO een gratis presentatie te geven over nieuwe geneesmiddelen in de eerstelijnszorg. 

Nieuwe initiatieven houden het FTO al meer dan 30 jaar springlevend en blijven zo bijdragen aan rationele farmacotherapeutische zorg in Nederland. Voor een overzicht van onafhankelijke materialen voor in het FTO kunt u terecht op www.ivm.nl 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545; min-height: 14.0px}

Het IVM is een neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.