Nieuws

‹ vorige Terug naar lijst ^ volgende ›

  • Enquête Voedingscentrum voor de Huisarts

    Enquête Voedingscentrum voor de Huisarts

    Voedingscentrum, 04 juni 2019

    Het Voedingscentrum wil eventuele barrières bij de samenwerking tussen #huisarts en #diëtist, en de doorverwijzing bij bepaalde ziektebeelden in kaart brengen. Daarom zijn wij op zoek naar huisartsen en diëtisten die daarvoor enkele minuten willen investeren. Veel patiënten met gezondheidsproblemen zoals hypertensie, diabetes mellitus type 2 of hart- en vaatziekten zijn gebaat bij goed #voedingsadvies.

Invullen vragenlijst

Het Voedingscentrum wil huisartsen ondersteunen bij eventuele barrières die zij ervaren als het gaat om zelf voedingsadvies geven of patiënten doorverwijzen naar een diëtist. Met deze vragenlijst inventariseren wij waar deze eventuele barrières zitten. Door het invullen van onderstaande vragenlijst kun je ons hierbij helpen. Alvast hartelijk dank!

Klik hier voor de vragenlijst