Nieuws

‹ vorige Terug naar lijst ^ volgende ›

  • ADHD - Serious Game voor huisartsen

    ADHD - Serious Game voor huisartsen

    Public Eyes, 12 april 2020

    Vanaf vandaag is de eerste geaccrediteerde ADHDgame voor huisartsen beschikbaar. De inhoud van de game is ontwikkeld door Ingrid Rours en Rob Pereira, beide kinderarts in het MC Kinderplein te Rotterdam, in samenwerking met huisarts André de Gruijl. De ADHDgame is ontwikkeld voor huisartsen om kennis over een ADHDconsult bij kinderen en volwassenen te vergroten en basisvaardigheden te verbeteren. De game is vanaf vandaag beschikbaar in de App store enGoogle Play store. Accreditatie is toegekend door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) eerstelijns artsen.

Waarom een serious ADHD game ?

De huisarts wordt in de praktijk geconfronteerd met vragen over gedrag van kinderen en over ADHD. Het zijn vaak de ouders en/of leerkrachten die vragen om diagnostiek en behandeling. Daarnaast zijn er ook psychiaters en kinderartsen, die verzoeken medicatie te continueren. Ook is er veel maatschappelijke aandacht voor ADHD, en zijn er zorgen over mogelijke overdiagnostiek en overbehandeling van ADHD. Aan de andere kant kan het ook zijn dat de huisarts ADHD niet (tijdig) herkent. Hierdoor kunnen kinderen onnodig schade oplopen en dat kan hun functioneren negatief beïnvloeden.

Ingrid Rours: “In de adhdgame leert de huisarts een aantal basisvaardigheden en leert hij als een medische detective de juiste vragen te stellen om zo ADHD symptomen beter te herkennen en te beoordelen.”

Over de ADHD game

De ADHDgame is gemaakt door een ervaren app developer, Add App. De huisarts heeft in de game een virtuele spreekkamer waar ouder en kind of een volwassene met klachten op consult komt. Het is aan de speler om via de juiste vragen de anamnese af te nemen en te bepalen wat er aan de hand is met de patiënt. De speler slaat zijn bevindingen over de patiënt op in een virtueel patiëntendossier. Als de speler het protocol goed doorloopt, zorgvuldig ‘kijkt en luistert’, komt hij tot de juiste diagnose en kan hij al dan niet behandelen of verwijzen. Scores worden behaald na elke juist beantwoorde vraag. Bij voldoende punten wordt een accreditatiepunt toegekend (cluster ABC 1).

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op adhdgame.nl. De game is mogelijk gemaakt met een onvoorwaardelijke financiële bijdrage van Medice BV.  

Website ADHD Game