CVRM Quickscan

‹ vorige Terug naar lijst ^ volgende ›

Om de CVRM zorg te verbeteren en te optimaliseren, zijn wij recent gestart met de CVRM Quickscan.

Momenteel zijn wij hiervoor op zoek naar deelnemende praktijken. Het invullen van de (Quickscan) online vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten.


Introductie

De groeiende verschuiving van patiëntenzorg naar de eerstelijnszorg zorgt ervoor dat de huisarts het steeds drukker krijgt. Daarbij is het de kunst om kwalitatieve patiëntenzorg te blijven waarborgen. Dit kan mede gerealiseerd worden door efficiënte tijdsbesteding. De CVRM-QuickScan helpt u niet alleen tijd efficiënter te besteden, maar ook kostenbesparend te werken.

Werkwijze gratis CVRM-QuickScan

De scan De CVRM-QuickScan is een gratis online scan om de CVRM-zorg in de huisartsenpraktijk gedetailleerd in kaart te brengen. De resultaten van de scan geven inzicht in de situatie van uw praktijk. Hieruit kunnen aanknopingspunten volgen die leiden tot kwalitatievere patiëntenzorg.

 

HuisartsenService kan ondersteunen op diverse punten om de situatie op gebied van CVRM-zorg te optimaliseren. Voorbeelden ondersteuning HAS: • Opzetten en ondersteuning CVRM-spreekuur • HIS-screening • Inzet personeel (POH-/CVRM-specialist) • Inzetten innovatie

Resultaten in kosteloos rapport

De specialisten van HuisartsenService beoordelen de ingevulde QuickScan en verwerken de resultaten kosteloos in een uitgebreid rapport. Dit rapport geeft inzicht in de geleverde zorg binnen de huisartsenpraktijk op het gebied van Cardiovasculair Risico Management (CVRM). De ingevulde gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Deelname of meer informatie

Voor deelname of meer informatie kun tu contact opnemen met Joyce Verschoor, Manager HuisartsenService via 033-2471177 of administratie@huisartsenservice